Posts in 29 november 2021

Woningcorporaties zijn momenteel volop bezig met de verduurzaming van hun woningen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en door het verduurzamen van de woningen in het beheer van woningcorporaties kan een grote stap worden gezet in het realiseren van het Klimaatakkoord. Hiervoor moeten soms flinke aanpassingen worden doorgevoerd in de sociale huurwoningen zelf. Doordat deze projecten om een goede synergie tussen verschillende belanghebbenden vragen, is het een uitdaging om iedereen op het juiste moment en op de juiste manier betrokken te krijgen in het proces.