Posts in 26 september 2022

Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties
Elke woningcorporatie in Nederland heeft zijn eigen signatuur, uitdagingen en manier van aanpakken. We kunnen hierin veel van elkaar leren. Door bij verschillende corporaties aan tafel te zitten en verschillende rollen te vervullen, merk ik dat ik kennis en nieuwe inzichten combineer. Wat je op de ene plek hoort, kun je wellicht weer inbrengen op een andere plek en andersom.