Arco Weening

‘Maar zo hebben we het altijd gedaan.’ In de omgevingen waar ik actief ben, gaat dat excuus nooit op.

Arco Weening wordt vaak ingevlogen bij (maatschappelijke) organisaties die nieuwe processen of systemen en nieuwe energie nodig hebben; waar achterstanden weg te werken zijn. Of waar hij verschillende afdelingen moet integreren of een bedrijfsfusie moet begeleiden. Arco leidt verandering in goede banen. Veelal in de zorgsector, waar hij ondersteunt om de resultaatgerichtheid en professionaliteit te bereiken die van een moderne zorginstelling wordt verwacht.

Naast verandering in goede banen leiden, is oog hebben voor de mens wat hem betreft de sleutel tot succes. Immers, mensen maken een organisatie tot wat het is. Opdrachtgevers hechten waarde aan zijn oordeel en aan de rust die hij kan bieden in complexe situaties.

Zijn speerpunten zijn finance & control. En aangezien een achterstand in een organisatie vaak ook de ICT-omgeving raakt, is zijn uitgebreide ICT-ervaring erg waardevol. Arco volgde de opleiding Bedrijfseconomie, is AA-accountant, en heeft een MBA gedaan. Hij blijft zich scholen en ontwikkelen, in het kader van permanente educatie, o.a. via NVTZ (toezichthouder in de Zorg & Welzijn). Arco is ook als toezichthouder in de zorg actief.

Naast zijn activiteiten als interimmanager, Concern- en Business controller en toezichthouder, is Arco al bijna 30 jaar lokaal maatschappelijk betrokken bij kerk en politiek.