Posts in Vastgoed

Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties
Elke woningcorporatie in Nederland heeft zijn eigen signatuur, uitdagingen en manier van aanpakken. We kunnen hierin veel van elkaar leren. Door bij verschillende corporaties aan tafel te zitten en verschillende rollen te vervullen, merk ik dat ik kennis en nieuwe inzichten combineer. Wat je op de ene plek hoort, kun je wellicht weer inbrengen op een andere plek en andersom.
Woningcorporaties zijn momenteel volop bezig met de verduurzaming van hun woningen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en door het verduurzamen van de woningen in het beheer van woningcorporaties kan een grote stap worden gezet in het realiseren van het Klimaatakkoord. Hiervoor moeten soms flinke aanpassingen worden doorgevoerd in de sociale huurwoningen zelf. Doordat deze projecten om een goede synergie tussen verschillende belanghebbenden vragen, is het een uitdaging om iedereen op het juiste moment en op de juiste manier betrokken te krijgen in het proces. 
Datakwaliteit op orde krijgen én houden draagt in de woningcorporatiesector bij aan een betere dienstverlening aan huurders, een efficiëntere organisatie en betrouwbaarheid van verantwoordingsinformatie. Maar hoe start je hiermee? Met een praktijkvoorbeeld neem ik je graag mee in de wereld van datakwaliteit. Welke stappen kun je zetten en waar kun je doelgericht op sturen?
Woningcorporaties leveren een essentiële bijdrage aan welvaart en welzijn in Nederland. De woningcorporatiesector is een markt die continue in beweging is en te maken heeft met ingrijpende veranderingen, veroorzaakt door zowel interne als externe ontwikkelingen. De druk op de woningmarkt laat de vraag naar betaalbare huurwoningen stijgen. Meer investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid zijn nodig. Maar good governance en in control zijn, blijven keiharde randvoorwaarden. Hoe zorg je dat iedereen binnen de corporatie gemotiveerd blijft om aanpassingen door te voeren zodat deze uitdagingen kunnen worden aangegaan? Hoe creëer je voldoende draagvlak terwijl zo veel externe factoren vragen om aandacht?