Finance & Control interimdiensten

Het doel van onze Finance en Control professionals? Een blijvende verbetering achterlaten waarop verder gebouwd kan worden!

Onze experts brengen slagkracht in de organisatie; we zijn inhoudelijk expert, adviseur, begeleider én coach en nemen alle benodigde facetten en inzichten mee om het veranderproces binnen de organisatie succesvol in gang te zetten.

Onze Finance & Control professionals dragen met vakkennis, professionaliteit en expertise bij aan het zetten van de volgende stap binnen de organisatie. We zijn kritisch en betrokken; samen komen we tot het beste resultaat! We starten met het inventariseren en concretiseren van de prioriteiten en vraagstukken binnen de organisatie. Vanuit daar bepalen we samen met de opdrachtgever de koers en kijken we wat er nodig is om samen de volgende stap te zetten en de juiste resultaten te behalen. We zijn hands-on en dragen bij aan een blijvende ontwikkeling van de organisatie, de teams en de mensen. We geven sturing aan de financiële afdeling of het vastgoedteam en realiseren zo de benodigde sturings- en verantwoordingsinformatie, of deze worden door onze professionals opgesteld.

We zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in het management control framework, kennen jouw uitdagingen en weten de controlambitie waar te maken . We dragen bij aan vergaande strategische beslissingen binnen de organisatie en begeleiden koerswijzigingen, maar ondersteunen bijvoorbeeld ook bij het efficiënt verloop van de jaarrekening. 

Belangrijke vraagstukken waar Lichthuys bij ondersteunt zijn onder andere; ‘Hoe organiseren we ons werk beter?‘ en Hoe zorgen we voor een cultuurverandering binnen de organisatie?‘. 

John Seegers

Partner Lichthuys