Wat zou ik graag eens in de toekomst willen kijken, tien jaar vooruit. Bijvoorbeeld om te zien hoe Lichthuys er dan voor staat. Kan Lichthuys de markt aan? Zijn we eigenlijk wel toekomstbestendig? Waar ligt de wens van onze klanten over tien jaar? Welke kennis vergaren de Lichthuys professionals de komende jaren? Hoe groeit ons netwerk verder? En hebben we ons dan eindelijk toch door de corona-pandemie heen geslagen?

Het antwoord op die laatste vraag lijkt gelukkig al heel wat sneller te komen dan over tien jaar. De markt gaat weer open en de kansen bij ondernemers liggen voor het oprapen. Een perfecte markt om als organisatie in te floreren dus! De groeiende economie kent echter een klein probleempje… de mankracht. Want alles valt of staat met voldoende capaciteit. Maar waar haal je in de huidige economie de juiste mensen vandaan? 

Hoe blijven we optimaliseren?

Bij Lichthuys hebben we de afgelopen periode steeds creatiever moeten zijn om onze opdrachtgevers maatwerkoplossingen te blijven bieden. Met succes, want we kunnen de markt gelukkig nog steeds aan! Groot voordeel wat we hebben is dat we ons portfolio het afgelopen jaar hebben opgedeeld in drie pijlers, afgestemd op de vragen in de markt; Finance & Control Interimdiensten | Control & Adviesdiensten | Vastgoed & Control Interimdiensten. Tegenkracht, Slagkracht en Daadkracht. Tegenkracht versterkt intern toezicht. Slagkracht professionaliseert. Daadkracht draagt bij aan het realiseren van de organisatiedoelstelling.

Daardoor is ons dienstenportfolio is daardoor helder voor (potentiële) klanten, maar ook voor onszelf. Want als je alles maar wilt doen en alle vragen en mogelijkheden op wil pakken, doe je uiteindelijk niets volledig. Elke pijler binnen Lichthuys heeft zijn eigen aanspreekpunt gekregen; zo houden we de lijntjes kort, persoonlijk contact is en blijft onze prioriteit en is in deze tijd extra belangrijk.

Daarnaast groeit ons netwerk nog steeds gestaag. De kennis en kunde van onze professionals wordt hierdoor steeds breder. We hebben een sterke fundering en iedere nieuwe aanwinst komt met eigen inbreng. Vinden we belangrijk! Want voor maatwerk heb je een team van unieke professionals nodig. 

De stappen die wij het afgelopen jaar hebben gezet, kan ik iedere organisatie aanraden om inzicht te krijgen in de toekomstbestendigheid. Breng je (diensten)portfolio eens opnieuw in kaart. Kun je een onderverdeling maken in verschillende pijlers waaronder al jouw diensten of producten te verdelen zijn? En hoe plaats je deze pijlers in de markt? Is er voldoende vraag naar wat jij te bieden hebt, moet je de vraag eerst creëren of de focus verleggen? Wat betreft het capaciteitsprobleem; schakel op tijd externe partijen in om de kennis en kunde binnen jouw organisatie op peil te houden en op belangrijke punten te optimaliseren. Hier kunnen we je bij Lichthuys goed mee helpen. 

Zijn we toekomstbestendig?

Het antwoord op de vraag of Lichthuys zelf toekomstbestendig is, is wat mij betreft redelijk simpel te beantwoorden: jazeker! Door het verschil te blijven maken voor onze klanten; door het bieden van tegenkracht, het ondersteunen bij het bepalen van de juiste koers en het nemen van de juiste richtinggevende beslissingen blijven we bedrijfsvoering optimaliseren. Nooit op dezelfde manier; maatwerk en creativiteit blijven prioriteit! Wel altijd met dezelfde waarden, namelijk: persoonlijk en betrokken met Finance, Vastgoed en Control professionals.

Hoe zit het met jouw toekomstbestendigheid?

John van der Meulen