Over ons

“Wij willen graag het verschil maken, om jou als bestuurder te loodsen bij het bepalen van de juiste koers en bij het nemen van de juiste  richtinggevende beslissingen. Om die rol te kunnen vervullen moeten wij soms tegenkracht bieden of een ander licht op de zaak werpen. Daarom is onze slogan:  Voor tegenkracht! Tegenkracht om besluitvorming te verrijken en te onderbouwen.”

De naam Lichthuys is afgeleid van de vuurtorens in Nederland. Elke vuurtoren heeft zijn eigen karakter en geen één vuurtoren is hetzelfde. Zo ook onze professionals; ieder uniek maar allen persoonlijk en betrokken. We zijn een puur mensenbedrijf.  Persoonlijk en betrokken met finance, vastgoed en control professionals.

Lichthuys schept waarborgen voor een goede control situatie. Een passend management control framework inrichten en ondersteunen bij de implementatie en uitvoering ervan behoort tot onze kernactiviteiten. Tegenkracht bieden in afwegings- en besluitvormingstrajecten maakt dat kwaliteit wordt toegevoegd aan de keuzes van MT, bestuur en RvC. Tegenkracht helpt het bestuur de goede dingen te doen en control toetst of deze dingen ook op de juiste manier gedaan worden.  

Tegenkracht versterkt intern toezicht. Slagkracht professionaliseert. Daadkracht draagt bij aan het realiseren van de ondernemingsdoelstelling.