Vastgoed & Control interimdiensten

Met daadkracht en focus van strategie naar operatie, dat is de ambitie van onze Vastgoed en Control professionals!

Onze professionals bieden ondersteuning bij vastgoedsturing, -control en -realisatie. We zijn betrokken bij de organisatie en zorgen voor een helder en gestroomlijnd proces. We bieden daarmee houvast en structuur. “Vastgoed in control” noemen we dat! 


Onze Vastgoed & Control experts dragen als partner binnen de organisatie bij aan een goed verloop van strategisch portfolio management naar tactisch asset management en operationeel property management. We hebben de benodigde inhoudelijke kennis en ervaring om adequaat te kunnen sturen op de juiste aanpak en strategische beslissingen te nemen en te begeleiden. 

De professionals van Lichthuys ondersteunen bij het herijken of opstellen van het portefeuilleplan en het investeringsstatuut, de opzet van een beoordelingsmethodiek, nemen van investeringsbesluiten of bij de organisatie van assetmanagement en project control. Onze professionals zijn bijvoorbeeld in te zetten als adviseur vastgoedsturing of projectcontroller, maar bieden ook de begeleiding om mensen binnen de organisatie vertrouwd te maken in hun rol. We zijn de schakel tussen de verschillende belangen en inzichten, onafhankelijk adviseur, en zijn in staat om complexe besluitvormingsprocessen op een gestroomlijnde manier te ondersteunen. We dragen bij aan (vergaande) strategische beslissingen binnen de organisatie en begeleiden koerswijzigingen. Betrokkenheid, resultaatgerichtheid en daadkracht staan voor ons centraal.

Belangrijke vraagstukken waar Lichthuys bij ondersteunt zijn onder andere; ‘Hoe geven we invulling aan vastgoedsturing?’ en ‘Hoe verankeren we projectcontrol binnen onze organisatie?’.