Herstructureringsprojecten

Corporaties staan voor keuzes als het gaat om de duurzaamheid van het verdienmodel. Hoe houd je als corporatie dan ook koers bij je ambities?

Sinds de Nationale Prestatie Afspraken en de afschaffing van de verhuudersheffing is er het nodige gebeurd. Dit jaar moeten woningcorporaties de eenmalige huurverlaging doorvoeren wat betekent dat de maandhuur bij veel huurders teruggaat naar € 575. Tegelijkertijd stijgen de kosten, is de nieuwbouw op een te laag peil en stijgt de vraag naar huurwoningen (huidige woningzoekenden, Oekraïners die blijven, toename van asielzoekers, etc.). Daarnaast moeten corporaties op de lange termijn investeren willen ze de duurzaamsheidsdoelstellingen halen. Wat zijn hiervoor de oplossingen? Zijn de Flexwoningen het antwoord om in de woningbehoefte te voorzien, of is dat bedrijfseconomisch geen goede keuze?

Al met al, ingewikkelde tijden voor corporaties. De ambitie en de opgave zijn groot, de feitelijke realisatie helaas nog laag.  Maar hoe kunnen deze überhaupt nog gerealiseerd worden, nu veel corporaties tegen de grenzen van bijvoorbeeld de ICR of de loan-to-value aanlopen? Hoe duurzaam is op de langere termijn het verdienmodel?

Het voordeel van de afschaffing van de verhuurdersheffing lijkt verdampt, corporaties moeten beleidsmatige keuzes maken wat betreft het huurbeleid en duurzame investeringen. Dit verplicht ons ook na te denken over de wijze hoe we het ambitieniveau kunnen realiseren. Welke keuzes maak je dan? Huurderstevredenheid of bijvoorbeeld toekomstbestendigheid van het bezit?

Vanuit Lichthuys ondersteunen we hierin graag, door helpen duiden t.b.v. (strategische) keuzes, door te analyseren en daarnaast bijvoorbeeld door portefeuillestrategie in te zetten. Lichthuys spiegelt; houd je als corporatie nog koers bij je ambitie? Via een modelmatige aanpak kunnen wij corporaties helpen om een goede keuze te maken. Benieuwd hoe? 

Neem contact met ons op via +31 (0) 30 767 0564, info@lichthuys.nl of stuur John Seegers en Jan-Gerrit Houtsma via LinkedIn een berichtje. 

Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties. Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties.