Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties

Elke woningcorporatie in Nederland heeft zijn eigen signatuur, uitdagingen en manier van aanpakken. We kunnen hierin veel van elkaar leren. Door bij verschillende corporaties aan tafel te zitten en verschillende rollen te vervullen, merk ik dat ik kennis en nieuwe inzichten combineer. Wat je op de ene plek hoort, kun je wellicht weer inbrengen op een andere plek en andersom. Naast mijn werk als directeur financiën en informatie bij Nijestee (met bijna 14.000 huurwoningen de grootste corporatie in de stad Groningen, waar ik al meer dan 36 jaar werkzaam ben) verbreed ik me door via Lichthuys ook bij andere corporaties aan te schuiven. 

Mijn wens om me te verbreden legde ik een paar jaar geleden voor aan John Seegers. John kwam met een mooie opdracht bij een corporatie in Nieuwegein. De manager financiën was net bij deze corporatie gestart en kwam zelf niet uit de corporatiesector. Ik kon adviseren bij de jaarrekening, begroting, meedenken en mee zorgen dat alles op poten kwam. Momenteel bouw ik mijn werkzaamheden hier af. Ik kijk steeds meer vanaf de zijlijn mee en ben meer in de controllers-rol terechtgekomen. Ik kijk nu beoordelend en voer interne controles uit. Het is mooi om de corporatie zo te zien groeien en mijn eigen rol en bijdrage daarin te zien veranderen. 

Door mijn veranderende rol kwam er ruimte voor een nieuwe uitdaging. Ik kwam in Rijssen terecht bij De Goede Woning. De uitvoerende organisatie bestaat uit een team van ongeveer 15 medewerkers. De manager binnen de corporatie was vrij nieuw maar kwam wel uit de corporatiesector. Hij wist goed wat er moest gebeuren en welke stappen er moesten worden gezet. Ik nam daardoor de rol van coach op me. De manager vindt het prettig om iemand buiten de organisatie te hebben die wel in hetzelfde vakgebied zit en met hetzelfde werkgebied bezig is maar minder meewerkt en meer op afstand kijkt. Een sparringpartner als het ware. 

Een andere rol die ik sinds 1 juli 2021 vervul is het volwaardig invullen van het controllerschap bij corporatie Thius in Tiel. Deze corporatie is een fusieclub met ongeveer 8.000 eenheden. Doordat Thius een grote corporatie is, is een formele controller vanuit de woningwet verplicht. Hierdoor wordt er veel gevraagd en geëist, een uitdagende opdracht dus! Er liggen inhoudelijk verschillende vraagstukken en projecten. In deze rol heb ik dan ook het meest moeten groeien. Ik moet kiezen waar ik mijn aandacht op richt.

Die balans is soms lastig; wat wordt er precies van me verwacht? Om deze vraagstukken helder te krijgen zorg ik dat ik zoveel mogelijk op locatie ben tijdens mijn werkzaamheden. En op de dagen dat ik er ben, zoveel mogelijk mensen te spreken. Ik ben wendbaar, maar door de opdrachten en mijn vaste baan niet altijd flexibel. 1-op-1 contact vind ik echter wel heel belangrijk, dit heeft fysiek gewoon de meeste meerwaarde. Tegelijkertijd probeer ik kritisch te zijn op mijn tijd. Bij korte afspraken of het invullen van het coach-schap vinden de afspraken daarom vaak telefonisch of online plaats.  

Om echt een verschil te kunnen maken voor de huurders, onze doelgroep, vind ik het belangrijk om ook aan hun kant van de tafel te zitten. Een corporatie in Eindhoven bood me deze kans. De huurdersraad van deze corporatie huurt mij jaarlijks in omdat ze advies willen inwinnen over de jaarlijkse begroting. Ik bied hierin extern advies; wat betekent de begroting voor de huurders? Ik zit niet op de plek van de corporatie maar op die van de huurder; hoe kijken zij tegen zo’n begroting aan? Wat wordt er nu eigenlijk verteld? Hierin ontwikkel ik mijn adviescompetenties richting huurders. 

De manier waarop ik de laatste jaren bij opdrachtgevers terecht ben gekomen, is voor mij de grootste meerwaarde van mijn aansluiting bij Lichthuys. Lichthuys ontzorgt me en neemt de acquisitie op zich. Vervolgens benaderen ze mij wanneer er een goede match is met mijn achtergrond en wensen. Ook wanneer ik naar de inhoud van ons vakgebied kijk, biedt Lichthuys mij meerwaarde. Binnen de organisatie heb je te maken met gelijkgestemden; je merkt dat je in hetzelfde vaarwater zit en dus snel contact maakt. Ook reikt Lichthuys veel zaken aan, o.a. bijeenkomsten en de kwartaallijkse Lichthuys Connect. Hier bespreken we samen inhoudelijke thema’s en word je wijzer in de dingen waar je op dagelijkse basis mee bezig bent. 

Mijn ervaring en ontwikkelmogelijkheden bij Nijestee, ondersteuning vanuit Lichthuys en de afwisselende rollen die ik mag vervullen binnen opdrachten maken verbinding mogelijk. Tussen huurder en corporatie, tussen corporaties onderling en tussen mijzelf en andere professionals. Afwisseling als sleutel tot verbinding! Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties

Jan-Gerrit Houtsma

Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties. Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties.