Wogan Drayer

“Optimaliseren van processen en betere sturing van de organisatie gaan hand in hand”

Wogan Drayer is een financieel specialist met een achtergrond in de accountancy. Hij heeft veel ervaring bij maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties en zorginstellingen. Als controller, auditor of adviseur weet hij opdrachten, ook onder grote tijdsdruk, goed af te ronden. Hij behoudt het overzicht en met zijn rustige stijl van werken helpt hij organisaties en medewerkers bij het realiseren van hun doelstellingen.

Wogan heeft actuele kennis van de verslaggevingsregels in het algemeen en van de specifieke wet- en regelgeving die gelden voor woningcorporaties en zorginstellingen. Hiernaast is hij gespecialiseerd in het beoordelen van subsidietrajecten en het beschrijven en verbeteren van de administratieve organisatie en interne beheersing.

Wogan is vasthoudend als het om de inhoud gaat en flexibel wat betreft de inzet en uitvoering van de werkzaamheden. Vanuit een leergierige en sociale grondhouding maakt hij makkelijk verbinding en biedt hij waar nodig tegenkracht.

Wogan is een ervaren professional op gebied van audit en control.