Zelfevaluatie

Effectief intern toezicht is van cruciaal belang voor het functioneren van een RvT of RvC.

Een Raad moet deskundig, onafhankelijk, kritisch, integer en transparant zijn. Dat gaat niet vanzelf. De verplichte zelfevaluatie is daarbij een steeds belangrijker hulpmiddel geworden om de Raad te professionaliseren.


In dat licht heeft Lichthuys twee gelouterde associés aan zich verbonden om jullie te begeleiden en de zelfevaluatie voor jullie te verzorgen. Het zijn emeritus professor Jan Moen , schrijver van de boeken “Hectiek in de bestuurskamer” en “Kleur bekennen”, en John van der Meulen, ervaren bestuurder in maatschappelijke organisaties. Toezichthouders van ziekenhuizen, zorgcentra, onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties waren hun opdrachtgevers. Zij gaan voor het goede gesprek om samen met jou als toezichthouder weer energie en inspiratie op te doen, en de leercurve van de Raad te laten stijgen.

De begeleiding van de zelfevaluatie wordt op maat aangeboden. In het intakegesprek wordt bepaald wat gewenst is; doel van de zelfevaluatie, wijze van procesbegeleiding en vastleggen ontwikkelafspraken. Daarbij wordt rekening gehouden met eerdere evaluatie-activiteiten en de ontwikkelfase waar de Raad en organisatie zich in bevinden of voor staan. Ter afsluiting van het proces kunnen wij desgewenst een governance proof ontwikkelbrief of een verslag aanleveren. 

John van der Meulen

Partner Lichthuys