Privacystatement

Lichthuys respecteert de privacy van iedereen waarmee wij in contact komen. Dit betekent dat wij zorgdragen dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt. In deze context is verwerken ‘elke handeling met betrekking tot een persoonsgegeven’. Dit vanaf het moment van verzamelen tot aan het moment van vernietigen. Het gaat hierbij om raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, et cetera. Wij handelen hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel het adequaat kunnen inspelen op de vragen waaronder bemiddeling, search, detachering, werving & selectie van (potentiële) opdrachtgevers door het voordragen van (interim) professionals of voor het aanbieden van informatiebijeenkomsten. Persoonsinformatie, bijvoorbeeld beschikbaar in de vorm van een curriculum vitae, wordt voor dit doel intern gearchiveerd en enkel met expliciete toestemming van de betrokken persoon aan derden verstrekt.