Met zo’n 20 jaar ervaring als Manager Wonen kent Monique de corporatiesector door en door. Ze vertelt over haar interesse voor de volkshuisvesting die al vroeg duidelijk werd tijdens haar studie facilitaire dienstverlening. Ze startte aan de opleiding met het idee later als facilitair manager aan de slag te gaan in een ziekenhuis of andere organisatie die zorg biedt. Een ommekeer volgde na een tegenvallende snuffelstage in het ziekenhuis. In het 2e jaar ging ze dan ook verder in de richting Consumentenzaken die zich meer richt op communicatie en maatschappelijk gerichte managementvraagstukken. Hier ontstond haar interesse voor de volkshuisvesting al snel.

“Wat mij aanspreekt aan de volkshuisvesting is dat je echt wat kan betekenen voor mens en maatschappij,” legt ze uit. “Een dak boven je hoofd is een mensenrecht. Zonder huisvesting ervaar je stress, is het lastiger goede keuzes te maken en mis je vaak ook het recht op andere levensbehoeften zoals het recht op een privéleven, op zorg en onderwijs. Een steentje kunnen bijdragen aan goede betaalbare huisvesting in fijne wijken zodat meer mensen een veilig thuis hebben, daar doe ik het voor”. 

“Ik probeer bij te dragen door te werken aan de kant van de corporaties én door huurdersorganisaties te ondersteunen als adviseur. De interesse voor deze beide kanten is ontstaan tijdens het stagejaar, waar ik stage heb gelopen bij een overkoepelende huurdersorganisatie, én daarna bij een corporatie. Toen ontdekte ik dat het werk van een woningcorporatie door huurders als erg complex wordt ervaren en dat de huurdersorganisatie en corporatie niet altijd dezelfde taal spreken. Er wordt vaak gesproken in verschillen, terwijl beide partijen uiteindelijk hetzelfde doel nastreven.” Monique benadrukt het belang van begrip aan beide zijden van de tafel. “Je kunt bij huurdersorganisaties meer begrip kweken voor de bedrijfsvoering, als je ook begrijpt wat er bij de huurders speelt, en vice versa. Je begrijpt hoe je bepaalde dingen moet brengen en waar de prioriteiten liggen bij verschillende partijen, communicatie is essentieel. Het is hierbij niet nodig om het altijd eens te zijn, maar wel om respectvol en constructief te zijn.”

“Het mooie aan het werk van Manager Wonen is dat je zowel meedenkt over de strategie, je teams aanstuurt, je contact hebt met stakeholders, en bezig bent met beleid en personeelaangelegenheden. Deze diversiteit past mij goed. Daarbij komt dat de corporatiewereld veel uitdagingen kent, variërend van verduurzaming, betaalbaarheid, voldoende woningen in leefbare buurten, tot personeelsbeleid en wisselend overheidsbeleid.” Monique vindt dat corporaties voor goede leefbare wijken moeten zorgen, waar mensen wooncarrière kunnen maken, passend bij hun levensfase kunnen wonen en prettig samenwonen. Een mix aan woonvormen, van klein tot groot en van goedkoop tot duurder, van alleen tot samen. Een mix waarmee mensen in hun wijk kunnen blijven wonen ook als ze hulpbehoevend worden, waardoor ze nog steeds een beroep kunnen doen op hun sociale netwerk. Dit vraagt om samenwerking van verschillende partijen, corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen én Monique pleit daarbij voor effectieve communicatie om tot duurzame oplossingen te komen. “Je moet goed uitdiepen of alle partijen hetzelfde beeld hebben, hetzelfde bedoelen bij bepaalde begrippen, niet hoog-over, maar juist in detail. Daar loopt het regelmatig mis, dat je denkt elkaar te begrijpen maar uiteindelijk een heel ander beeld hebt bij het resultaat. Ik probeer sterke relaties op te bouwen, zodat we verder kunnen komen.” 

Monique blikt terug op haar leiderschapsrol bij haar huidige corporatie, waar ze onder andere aan de slag is gegaan met verschillende inzichten van teams. Ze pakte dit aan door in de kern van de uitdagingen te duiken, onderliggende dynamieken te analyseren en gedragsverandering te initiëren om samen een verbeterde werkomgeving tot stand te brengen. “Het is daarbij belangrijk om niet alleen te managen, maar er ook echt te zijn voor de medewerkers. Weet wat er speelt, probeer de kern te achterhalen, luister goed naar de opmerking achter de opmerking en, uiteraard, wees benaderbaar en integer,” benadrukt ze. 

“Doordat ik zowel aan de huurders- als aan de corporatiekant zit, heb ik veel afwisseling in mijn werk en mijn rollen. Mijn doel is om gebalanceerde, vitale woonomgevingen te creëren. Ik wil graag een verschil maken in de wereld van woningmanagement.”

Monique Verbeek

Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties. Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties.