Posts in 13 juli 2021

Woningcorporaties leveren een essentiële bijdrage aan welvaart en welzijn in Nederland. De woningcorporatiesector is een markt die continue in beweging is en te maken heeft met ingrijpende veranderingen, veroorzaakt door zowel interne als externe ontwikkelingen. De druk op de woningmarkt laat de vraag naar betaalbare huurwoningen stijgen. Meer investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid zijn nodig. Maar good governance en in control zijn, blijven keiharde randvoorwaarden. Hoe zorg je dat iedereen binnen de corporatie gemotiveerd blijft om aanpassingen door te voeren zodat deze uitdagingen kunnen worden aangegaan? Hoe creëer je voldoende draagvlak terwijl zo veel externe factoren vragen om aandacht?